Oferta

Jako Biuro Rachunkowe zapewniamy dla współpracujących z nami firm kompleksową obsługę w następującym zakresie:

  • usługi księgowe – pomagamy zracjonalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych;
  • administrowanie kadrami i płacami – przejmujemy pełną odpowiedzialności za cały kadrowo-płacowy model wartości

Zakres naszej działalności umotywowany jest wieloletnim doświadczeniem, a także wynika z dotychczasowej współpracy z naszymi Klientami i zmieniającymi się potrzebami rynku.

Mamy pozytywne opinie i referencje współpracujących z nami firm, instytucji oraz organizacji.

 

Opłaty za usługi zlecone dla naszego biura rachunkowego ustalane są w drodze
indywidualnych negocjacji z Klientem i uzależnione są m.in. od następujących czynników:

  • specyfikacji działalności;
  • rodzaju ewidencji księgowych;
  • ilości dokumentów;
  • liczby zatrudnionych pracowników itp.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
lub e-mailowy.